Velg språk
Eventyret Helgeland

Filmen Eventyret Helgeland vises jevnlig alle åpningsdager

Minigolf

MINIGOLF
Åpen etter avtale, send SMS til 99575312 eller post@neverneshavn.no.

LEKEPARK
Alltid åpent.
(På eget ansvar)

Båtplass

Ankommer du sjøveien kan du få båtplass ved Nevernes Havn

Båtplass

VASSENGET OVERNATTING
Tilbyr hus og hytter med hotellstandard. Les mer..

Om Nevernes Havn - Senter for kystkultur

Nevernes Havn

Senteret er satt opp i privat regi, og ble åpnet 27. juni 2003. Det består av tre byggekomplekser hvorav en eldre, et stort flerbrukshus med stor terrasse for forskjellige aktiviteter, og et eldre våningshus fra gården Brattås i Velfjord. Huset ble bygd i siste halvdel av 1800-tallet.

Ved kai ligger en nyrestaurert tråler fra 1926, "Nevernes I", som både har vært brukt til hvalfangst og vanlig fiske i Lofoten. Båten var i bruk til dette formålet helt fram til våren 2001.

Nevernes Havn ligger i gamle Velfjord kommune, nå Brønnøy kommune. Nevernes var tidligere et typisk senter for mottak av fisk og handelsvirksomhet. Fiskemottaket er fortsatt i bruk, men handelsdriften ble avsluttet høsten 2000.

Stedets beliggenhet ute i fjorden gjorde sitt til at det var et naturlig sted å dra for befolkningen som var bosatt i de øvrige fjordarmene når de trengte å handle inn det nødvendigste. Like naturlig var den faste bygderuta som fraktet både folk og post til disse stedene. Her var også egen skole og fastboende lærer.

Aage og Tove Oxholm

Gjennom Nevernes Havn vil en forsøke å vise hvordan livet kunne arte seg for befolkningen i tiden før og etter de store verdenskrigene. Før den "nye" tid med sine økte materielle krav og kommunale og økonomisk endrede strukturer bidro til at bosettingsmønsteret endret seg også i denne regionen.

Bilder:
Øverst:
Nevernes Havn (foto: velfjord.no)

Nederst:
Tove og Aage Oxholm. (foto: Karin Bremseth)